Αρχική σελίδα » "Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας"

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

  • τους στόχους του Προγράμματος, 
  • τα άτομα στα οποία απευθύνεται,
  • τα οφέλη που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες σε αυτό, 
  • τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, 
  • τη δομή του προγράμματος,
  • τους συγγραφείς του υλικού και υπευθύνους για την καθοδήγηση των συμμετεχόντων,
  • τον τρόπο υποβολής αίτησης συμμετοχής,
  • τα δίδακτρα συμμετοχής και
  • τις βασικές ημερομηνίες.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.