Αναβολή εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας", διάρκεια 10 εβδομάδες

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020

Επιθυμούμε να σας γνωρίζουμε ότι οι πρωτόγνωρες περιστάσεις που διαβιώνουμε με την πανδημία του κορονοϊού, έφεραν ως αποτέλεσμα την μη συγκέντρωση ικανού αριθμού συμμετεχόντων για την διενέργεια του πιο πάνω εκπαιδευτικού προγράμματος.

Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε ότι το Πρόγραμμα σχεδιάζεται να διεξαχθεί κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2021 και θα περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις του Θεσμικού Πλαισίου όπως τον νέο νόμο για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ο οποίος ενσωματώνει την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ 2018/843), τροποποιεί τον Ν. 4557/2018  και ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων (Ν. 4734/2020), την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ με Αριθμ. Αποφ. 178/5/2.10.2020 σχετικά με το Πλαίσιο Εξωτερικής Ανάθεσης Λειτουργειών με ημερομηνία δημοσίευσης την 6/10/2020.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας,

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος,

Καθ. Π. Αλεξάκης

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων 

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

 Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων των εξειδικευμένων Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης:

  • Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης: Αιτήσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές έως 10 Οκτωβρίου 2020.
  • Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας: Αιτήσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές έως 30 Οκτωβρίου 2020

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για το αντίστοιχο πρόγραμμα που ενδιαφέρονται.

Έναρξη εξειδικευμένων προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ συνεχίζει το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό του έργο για 8η συνεχή σειρά σε εξειδικευμένα προγράμματα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 ως εξής:

  • 19 Οκτωβρίου 2020: "Bασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσηw", διάρκεια 4 εβδομάδες
  • 9 Νοεμβρίου 2020: "Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας", διάρκεια 10 εβδομάδες.

Περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τους εισηγητές, την ύλη, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων κ.α. θα υπάρξει τον Σεπτέμβρη 2020.