Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων - Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων του εξειδικευμένου Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τίτλο "Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας" μέχρι και την Τρίτη 21 Απριλίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ .

Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων - Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων του εξειδικευμένου Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τίτλο "Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας". 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την Κυριακή 12 Απριλίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ .

Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 27 Απριλίου 2020.

Νέος Κύκλος Εξ'Αποστάσεως Προγράμματος «Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας»

28 Φεβρουαρίου 2020

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το νέο κύκλο του εξειδικευμένου Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τίτλο "Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας". Το εν λόγω Πρόγραμμα περιέχει επικαιροποιημένο υλικό με βάση τον  νέο Ελληνικό νόμο 4557/2018 για το Ξέπλυμα Χρήματος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας σε εφαρμογή της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/849.

Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την 07η Ιουλίου 2020 (διάρκεια δέκα εβδομάδες). 

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 και θα διαρκέσουν έως την Κυριακή, 12 Απριλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ .

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες και ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων - Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το νέο κύκλο του εξειδικευμένου Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τίτλο «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα».

Αιτήσεις συμμετοχής για το Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές κατά το διάστημα 14/02/2020 έως 20/03/2020. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής. 

Το Πρόγραμμα έχει ημερομηνία έναρξης την 30η Μαρτίου 2020.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες και ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Νέος Κύκλος Εξ'Αποστάσεως Προγράμματος "Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα"

05- Feb-2020

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το νέο κύκλο του Εξ Αποστάσεως Προγράμματος με τίτλο «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα».

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων πρόκειται να εκκινήσει στις 14 Φεβρουαρίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής.

Το Πρόγραμμα έχει ημερομηνία έναρξης την 30η Μαρτίου 2020.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες και ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Εξ'Αποστάσεως Πρόγραμμα "Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης"

25-09-2019

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το νέο κύκλο του εξειδικευμένου Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τίτλο «Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης».

Αιτήσεις συμμετοχής για το Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές κατά το διάστημα 27/09/2019 έως 27/10/2019. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής.

Το Πρόγραμμα έχει ημερομηνία έναρξης την 4η Νοεμβρίου 2019.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες και ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

13/03/2019

Νέος Κύκλος Σπουδών Εξ'Αποστάσεως Προγράμματος για την "Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας"

Έναρξη του 10ου κύκλου του Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα».

 

 

To ΕΠΕΦΑ ανακοινώνει την αναβολή του προγραμματισμένου εξ’αποστάσεως Προγράμματος για το Νέο Νόμο κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος (πρώην 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία).

Για την αναβολή του σεμιναρίου για τον νέο νόμο ΞΧ/ΧΤ, σημειώνουμε τα εξής:

Η μετάθεση της διεξαγωγής  του σεμιναρίου για τον νέο νόμο για την Καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ, κρίθηκε σκόπιμη δεδομένου ότι οι Εποπτικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων ως προς την εφαρμογή του νέου νόμου δεν έχουν προβεί ακόμη στην έκδοση των σχετικών οδηγιών, παρόλο που αυτό αναμενόταν μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου.

Κατά συνέπεια η απουσία των εφαρμοστικών εγκυκλίων  επηρεάζει  σε σημαντικό βαθμό την πληρότητα του σεμιναρίου, δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η αναφορά στους τρόπους πρακτικής εφαρμογής του νέου νόμου βάσει των οδηγιών από τους Φορείς που εποπτεύουν όλα τα υπόχρεα πρόσωπα  που περικλείονται στον Ν. 4557/2018.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και ευελπιστούμε για την κατανόησή σας.

Σημειώνουμε ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις αρχές του 2019 και έγκαιρα θα προβούμε σε σχετική ανακοίνωση.

 

Ανακοίνωση : Έναρξη υποβολής Αιτήσεων- Νέος Νόμος ( πρώην 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία)

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα " Ο Νέος Νόμος κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας"- "Μια Λεπτομερής Ανάλυση". 

Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση και σε συναφείς τομείς

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων που αφορά στο Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση (Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης) θα διαρκέσει από 1/10/2018 έως τις 26/10/2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το ΕΠΕΦΑ ανακοινώνει ότι λόγω της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Προγραμμάτων αναμένεται να αναρτηθούν τον Σεπτέμβρη. Για οποιαδήποτε πληροφόρηση μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία μας,

Ανδριανοπούλου Κατερίνα, Δουμάκη Μαρία                                                                                Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3689465, 210 3689433                                                            email: katandriano@econ.uoa.gr , mdoumaki@econ.uoa.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19


Επικοινωνήστε μαζί μας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικου προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας

 

Οι αλλαγές σε εποπτικό και κανονιστικό επίπεδο στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι συνεχείς. Η ανάγκη για την ασφάλεια των οργανισμών και των επιχειρήσεων απέναντι σε περιπτώσεις απάτης, οικονομικών σκανδάλων, φαινομένων ξεπλύματος χρήματος και δωροδοκιών κ.ά., αυξάνεται συνεχώς. Παράλληλα, η πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων, που θα έβλαπταν τη λειτουργία και το κύρος τους προβάλλεται πλέον σε κυρίαρχη θέση εντός των οργανισμών και των επιχειρήσεων.

Συνεπώς, καθίσταται, πλέον, επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και να συμβάλει, ο καθένας από τη θέση του, στην προσαρμογή και λειτουργία του κάθε οργανισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα και επερχόμενη νομοθεσία και τις ρυθμιστικές αποφάσεις.

Ανταποκρινόμενα σε αυτές τις προκλήσεις, το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση και στους συναφείς της τομείς

Προσφερόμενα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Για να εισέλθετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επιλέξτε εδώ.