Αρχική σελίδα » Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

  • Πώς αποκτώ πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αποκτάται μέσω προσωπικού κωδικού εισόδου που θα λάβετε μέσω email (αποστολέας compliance@ba.uoa.gr) την ημέρα έναρξης του εκάστοτε Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση της εγγραφής στο κάθε Πρόγραμμα, και κατ’ επέκταση της λήψης του προσωπικού κωδικού εισόδου, αποτελεί η καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων.

  • Πώς μπορώ να καταβάλλω τα δίδακτρα;

Μετά την αποδοχή σας στο εκάστοτε Πρόγραμμα, θα λάβετε email με σχετικές οδηγίες οδηγίες.

  • Γιατί να διαλέξω τα συγκεκριμένα Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση και στους συναφείς τομείς;

Τα Προγράμματα έχουν άρτιο σχεδιασμό, υλοποιούνται από έμπειρους εκπαιδευτικούς φορείς και έχουν εισηγητές με σημαντική εμπειρία στην Κανονιστική Συμμόρφωση και τους συναφείς τομείς.

Ταυτόχρονα, υλοποιούνται μέσω μιας εύχρηστης και μοντέρνας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία παρέχει προτεινόμενο σχέδιο μελέτης και δίνει τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τους εισηγητές.

Τέλος, ξεχωρίζουν μέσω του forum για ανάρτηση αποριών και των συγχρονισμένων τηλεδιασκέψεων με τους εισηγητές κατά τη διάρκειά τους.

  • Τι χρειάζεται να έχω και να γνωρίζω για να χρησιμοποιήσω την ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχεται οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας, αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσω των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Για τη χρήση της πλατφόρμας, η οποία είναι ιδιαίτερα εύχρηστη, απαιτούνται βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας προσφέρονται ηλεκτρονικά.  

  • Τι είδους εξετάσεις θα χρειαστεί να δώσω κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων;

Σε όλα τα Προγράμματα, οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος που τους ανατίθεται ηλεκτρονικά (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτού τύπου). Κάθε Πρόγραμμα έχει διαφορετικό πλήθος διαγωνισμάτων (π.χ. ανά εβδομάδα, συνολικά στο τέλος κ.ο.κ.). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας για κάθε Πρόγραμμα (δηλαδή το πλήθος των διαγωνισμάτων που θα έχουν και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής απαντήσεων), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στις αντίστοιχες ενότητες. 

  • Πόσο συχνά επαναλαμβάνονται τα Προγράμματα; Πώς μπορώ να γνωρίζω πότε θα υλοποιηθεί το επόμενο;

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Προγραμμάτων ενημερώνεται συνεχώς. Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για όλες τις δράσεις μας, εγγραφείτε εδώ.