Αρχική σελίδα » "Ο Νέος Νόμος κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος "(πρώην 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία)

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος & της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

  • τους στόχους του προγράμματος, 
  • τα άτομα στα οποία απευθύνεται,
  • τα οφέλη που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες σε αυτό, 
  • τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, 
  • τη δομή του προγράμματος,
  • τους συγγραφείς του υλικού και υπευθύνους για την καθοδήγηση των συμμετεχόντων,
  • τον τρόπο υποβολής αίτησης συμμετοχής,
  • τα δίδακτρα συμμετοχής και
  • τις βασικές ημερομηνίες.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό για την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.