Αρχική σελίδα » Ημερολόγιο 2019-2020

Ημερολόγιο ακαδημαϊκής περιόδου 2019-2020

Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης - Έναρξη: 4 Νοεμβρίου 2019

  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27 Σεπτεμβρίου 2019 - 27 Οκτωβρίου 2019

  • Έναρξη Προγράμματος: 4 Νοεμβρίου 2019

  • Λήξη Προγράμματος: 1 Δεκεμβρίου 2019

Κανονιστική Συμμόρφωση - Άνοιξη 2020

  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2020 - 20 Μαρτίου 2020

  • Έναρξη Προγράμματος: 30 Μαρτίου 2020

  • Λήξη Προγράμματος: 7 Ιουνίου 2020

Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας- Άνοιξη 2020

  • Περίοδος Υποβολής αιτήσεων: 9 Μαρτίου 2020 - 12 Απριλίου 2020

  • Παράταση Υποβολής Αιτήσεων: έως Τρίτη, 21 Απριλίου 2020

  • Έναρξη Προγράμματος: 27 Απριλίου 2020

  • Λήξη Προγράμματος: 5 Ιουλίου 2020

 

Για να ενημερώνεστε για τα νέα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη Γραμματεία του τμήματος μέσω αποστολής e-mail στο compliance@ba.uoa.gr  καθώς και τηλεφωνικώς στους αριθμούς 210 368 9433 ή 210 368 9465.