Αρχική σελίδα » Ενδο-επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης

Ενδο-επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης

Εάν επιθυμείτε την ανάπτυξη ενός ενδο-επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευσης, στον ευρύτερο τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης, για τις ανάγκες του δικού σας οργανισμού, το ΕΠΕΦΑ είναι σε θέση να σας βοηθήσει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά μαζί μας στο 210 368 9433 ή στο 210 368 9465.